Con bị rối loạn tiêu hóa mẹ đã có men vi sinh Himita probiotic

“Con bị rối loạn tiêu hóa

Đầy bụng, táo bón, tiêu chảy

Mẹ yên tâm

Đã có men vi sinh himita”