Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Đại Bắc nhiệm kỳ 2023 – 2028!

Rate this post

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Đại Bắc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028. Được sự nhất trí của Ban Giám đốc Công ty, sáng ngày 15/4, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Đại Bắc lần thứ II được tổ chức trọng thể.

Nội dung đại hội đã trình bày:

  • Báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn Công ty khóa I nhiệm kỳ 2016 -2021; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Các ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
  • Tổ chức Bầu cử BCH công đoàn công ty TNHH Đại Bắc nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử, đã bầu ra 5 đồng chí ủy viên vào BCH để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đó là:

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Bùi – Trưởng phòng Hành chính nhân sự
  2. Đồng chí Cao Nữ Kiều Trang – Phó phòng Kế Toán
  3. Đồng chí Đặng Vương Thoan – Phó phòng Kinh doanh 3
  4. Đồng chí Phùng Anh Tuấn – Phòng Marketing
  5. Đồng chí Nguyễn Đăng Hưng – Phòng Hành chính nhân sự

Đoàn chủ tịch Đại hội chỉ định cử đồng chí Nguyễn Thị Bùi làm triệu tập viên phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành để tổ chức bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh trong buổi Đại hội:

Toàn cảnh Đại Hội
Các Đoàn viên đang thực hiện nghi lễ Chào cờ
Đại hội thực hiện biểu quyết
Ban chủ tịch Đại hội
Đại hội còn có sự tham gia của các Đồng chí lãnh đạo công ty
Ban kiểm phiếu
Đồng chí Nguyễn Thị Bùi – Chủ tịch Đại hội đang phát biểu
Phát biểu của ông Nguyễn Hữu Dũng – Tổng Giám đốc công ty
Màn ra mắt của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028