Khám sức khỏe định kỳ tại Đại Bắc Group: Đúng người – Đúng thời điểm

Rate this post

Như nhiều công ty khác, Đại Bắc Group cũng vừa trải qua những biến động của dịch covid 19. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ năm 2022 không chỉ đơn giản là phúc lợi của công ty mà đó còn là sự quan tâm đúng lúc, kịp thời của toàn thể Ban Giám đốc.

Sáng ngày 07 tháng 05 năm 2022, tại tầng 4 Văn phòng Đại Bắc Group đã tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên. Tuy là hoạt động thường niên, nhưng chương trình lần nãy diễn ra đúng dịp các thành viên của công ty vừa trải qua giai đoạn dịch covid cách đây không lâu. Nhờ vậy, sức khỏe của mỗi thành viên được kiểm tra, quan tâm kịp thời.

Mặc cho đầu giờ buổi sáng thời tiết có chút mưa nhẹ, nhưng các thành viên đã có mặt từ sớm tại hội trường tầng 4 để tiến hành cho công tác khám chữa bệnh của mình. Nhanh chóng lấy hồ sơ, nhanh chóng lấp đầy những bàn khám bệnh, ai nấy cũng cố gắng giữ gìn hàng lối, sự trật tự tại mỗi điểm khám.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại hoạt động khám sức khỏe định kỳ tại văn phòng Đại Bắc Group: